menu

Lyrics: Meadhan Oidhche Air An Acairseid

Artist: Runrig
Album: Mara
Song: Meadhan Oidhche Air An Acairseid
Released: 1995
Rating: 60.6 out of 100Please log in to rate this song.
Meadhan Oidhche Air An Acairseid lyrics
Gealach air an acairseid
Ceatharnach 'na fheileadh
"Te bhan, te bhuidhe bhan"
Mu meadhan oidhche (repeat four times)

Clann-nighean og 's balaich a' bhaile a' cruinneachadh
mu bhuth Dhoilidhe 's mu bhuth Chroinns
A' coiseachd, 's a' suiridhe 's a' caithris na h-oidhche

Gealach air an acairseid
Ceatharnach 'na fheileadh
"Te bhan, te bhuidhe bhan"
Mu meadhan oidhche (repeat two times)

Tionndadh a' chlair air ais na bliadhnaichean abachaidh a' ghraidh.
Am Bagh Cuilcee Aird an Aiseigs Lag an Domhainn, Ceann a' Bhaigh.
Tionndadh a' chlair air ais, meadhan oidhche, gealach s gealladh.
Sheas an cruthachadh stolda air rathad a' steisean.
Sheas na eathraichean aig tamh

Gealach air an acairseid
Ceatharnach 'na fheileadh
"Te bhan, te bhuidhe bhan"
Mu meadhan oidhche (repeat two times)

Bhidh sinne 's crathadh lamh againn
Is bilean blath toirt phog"
Cridhe baidheil caoimhneil
Cho tairis ris an or
An guth s an t-seist a' glaodhaich
"Far an robh mi'n raoir"
Na bliadhnaichean a' tionndadh
Briathran mor Mhicleoid

Gealach air an acairseid
Ceatharnach 'na fheileadh
"Te bhan, te bhuidhe bhan"
Mu meadhan oidhche [x10, fade out]
Thanks to Jermit for these lyrics!

Sponsored Links

Tags on Meadhan Oidhche Air An Acairseid

Login to add tags.

Popularity Meadhan Oidhche Air An Acairseid

Mar
2020
Apr
2020
May
2020
Jun
2020
Jul
2020
Aug
2020
Sep
2020
Oct
2020
Nov
2020
Dec
2020
Jan
2021
Feb
2021

Review this song:To make sure you're not an annoying spambot, please give the correct answer to this calculation:
an an an =

Reviews Meadhan Oidhche Air An Ac...

No reviews yet! Be the first to make a contribution!
Moron.nl Guide

Still haven't found what you're looking for?