menu

Lyrics: Faileas Air An Airigh

Artist: Runrig
Album: Proterra
Song: Faileas Air An Airigh
Released: 2003
Rating: 60.7 out of 100Please log in to rate this song.
Faileas Air An Airigh lyrics
Tha faileas air an airigh
Faileas air an airigh
Tha 'n long a-muigh 'ceann a bhaigh
Air madainn cheitean trath

Tha grian ar cuimhne ag eiridh
Grian ar cuimhne ag eiridh
A' siubhal sraidean duthaich ghalld'
Tro bhailtean saoghal chein

Tha'm feasgar cuin 's na siantan blath
Tha grian 's an iar mar mheall de'n or
An cuan mar sgathan gorm gun sgleo
Is bu mhor mo mhian bhi 'n uibhist leat

Togaidh sinn ar fonn an ard
Togaidh sinn ar fonn an ard
`s ged' tha mi fada bhuat
Cha dhealaich sinn a' chaoidh
Thanks to Jermit for these lyrics!

Sponsored Links

Tags on Faileas Air An Airigh

Login to add tags.

Popularity Faileas Air An Airigh

Mar
2020
Apr
2020
May
2020
Jun
2020
Jul
2020
Aug
2020
Sep
2020
Oct
2020
Nov
2020
Dec
2020
Jan
2021
Feb
2021

Review this song:To make sure you're not an annoying spambot, please give the correct answer to this calculation:
an an an =

Reviews Faileas Air An Airigh...

No reviews yet! Be the first to make a contribution!
Moron.nl Guide

Still haven't found what you're looking for?