menu

Lyrics: Cnoc Na Feille - The Hill At The Market Stance

Artist: Runrig
Song: Cnoc Na Feille - The Hill At The Market Stance
Released: 1988
Rating: no reliable rating yet...Please log in to rate this song.
Cnoc Na Feille - The Hill At The Market Stance lyrics
Gun dragh gun d'chuir e an t-eagal oirnn
Solus Cnoc na Feille
Hoginn oro horo illean horo eile
Bha feadhainn ann a chunnaic e
'S cach ag inns' nam briagan
Hoginn oro horo illean horo eile
Ach muinntir an da shealladh
Chitheadh iadsan co-dhiubh e
Hoginn oro horo illean horo eile
Tha lach is giadh is curracag
'Nan caraidean air a'mhachaire
Hoginn oro horo illean horo eile
Tha feannag air a crochadh suas
Ceangailt le ropa
Hoginn oro horo illean horo eile
Tha coineanach 'sa ghainmheach
Ne sheasamh, abair urchaire
Hoginn oro horo illean horo eile

Hoginn o, hoginn o, horo horo illean
Hoginn o, horo illean, hoginn o hoginn o

Sponsored Links

Tags on Cnoc Na Feille - The Hill At The Market Sta...

Login to add tags.

Popularity Cnoc Na Feille - The Hill At The Market ...

Mar
2020
Apr
2020
May
2020
Jun
2020
Jul
2020
Aug
2020
Sep
2020
Oct
2020
Nov
2020
Dec
2020
Jan
2021
Feb
2021

Review this song:To make sure you're not an annoying spambot, please give the correct answer to this calculation:
an an an =

Reviews Cnoc Na Feille - The Hill...

No reviews yet! Be the first to make a contribution!
Moron.nl Guide

Still haven't found what you're looking for?