menu

Lyrics: Cnoc Na Feille - The Hill At The Market Stance

Artist: Runrig
Song: Cnoc Na Feille - The Hill At The Market Stance
Released: 1988
Rating: no reliable rating yet...Please log in to rate this song.
Cnoc Na Feille - The Hill At The Market Stance lyrics
Gun dragh gun d'chuir e an t-eagal oirnn
Solus Cnoc na Feille
Hoginn oro horo illean horo eile
Bha feadhainn ann a chunnaic e
'S cach ag inns' nam briagan
Hoginn oro horo illean horo eile
Ach muinntir an da shealladh
Chitheadh iadsan co-dhiubh e
Hoginn oro horo illean horo eile
Tha lach is giadh is curracag
'Nan caraidean air a'mhachaire
Hoginn oro horo illean horo eile
Tha feannag air a crochadh suas
Ceangailt le ropa
Hoginn oro horo illean horo eile
Tha coineanach 'sa ghainmheach
Ne sheasamh, abair urchaire
Hoginn oro horo illean horo eile

Hoginn o, hoginn o, horo horo illean
Hoginn o, horo illean, hoginn o hoginn o

Sponsored Links

Tags on Cnoc Na Feille - The Hill At The Market Sta...

Login to add tags.

Popularity Cnoc Na Feille - The Hill At The Market ...

Mar
2019
Apr
2019
May
2019
Jun
2019
Jul
2019
Aug
2019
Sep
2019
Oct
2019
Nov
2019
Dec
2019
Jan
2020
Feb
2020

Review this song:To make sure you're not an annoying spambot, please give the correct answer to this calculation:
an an an =

Reviews Cnoc Na Feille - The Hill...

No reviews yet! Be the first to make a contribution!
Moron.nl Guide

Still haven't found what you're looking for?