menu

Lyrics: Ard

Artist: Runrig
Song: Ard
Released: 1999
Rating: no reliable rating yet...Please log in to rate this song.
Ard lyrics
Madainn Di-haoine 's duthaich fo sgoth
'S mi sgith le cuid smalan, mi-mhisneachd is bron
Seo an deicheamh la dhan a'Ghiblean 'sinn fo ghruaim a rithist
An co-dhunadh a cheannaich na daoine aig pris

Tha spiorad nan daoine nas soilleir na ghealach
Nas doimhne na'n cuan
Geigh sinn ar n-aite 'san t-shaoghal
'S an ginealach ur
Ard: blar nan daoine
Ard: guth is saorsa
Ard: tha sinn gluasad
Gu h-ard theid sinn suas

[Chorus:]
'S iomadh trioblaidtha romhainn 'nis Gaidheal agus Gall
'S mi le aon suil air eachdraidh, aon suil mo chlann
Ach cum creideamh nad bheatha, sonas nad chridhe
Chan e seo deireadh rathaid ach toiseach linn

Tha spiorad nan daoine nas soilleir na ghealach
Nas doimhne na'n cuan
Geigh sinn ar n-aite 'san t-shaoghal
'S an ginealach ur

Ard: blar nan daoine
Ard: guth is saorsa
Ard: tha sinn gluasad
Gu h-ard theid sinn suas

[Chorus]

Chan urrain dhomh fuireach an taigh 'tha fo sgoth
Ach le creideamh is dochas gu deireadh mo la
Tha an lasair nad anam aig meadhan do bhith
Nas laidir's nas motha na riaghaltas no righ

[Chorus][x2]
Thanks to Jermit for these lyrics!

Sponsored Links

Tags on Ard

Login to add tags.

Popularity Ard

Mar
2020
Apr
2020
May
2020
Jun
2020
Jul
2020
Aug
2020
Sep
2020
Oct
2020
Nov
2020
Dec
2020
Jan
2021
Feb
2021

Review this song:To make sure you're not an annoying spambot, please give the correct answer to this calculation:
an an an =

Reviews Ard

No reviews yet! Be the first to make a contribution!
Moron.nl Guide

Still haven't found what you're looking for?