menu

Lyrics: An Toll Dubh - The Dungeon

Artist: Runrig
Album: Recovery
Song: An Toll Dubh - The Dungeon
Released: 1984
Rating: 38.6 out of 100Please log in to rate this song.
An Toll Dubh - The Dungeon lyrics
Taobh cùil an doruis cha bhi grian
Suidh aig bòrd
Cha bhi biadh 's cha bhi fìon
Le èiginn ar n-èirigh às ar suain
Le èiginn ar n-èirigh às ar suain
An Gaidheal 'sa leabaidh
An Gaidheal 'na shuain
Le èiginn ar n-èirigh às ar suain

Thàinig e à Sasainn ann
Thàinig e
Le eachaibh luath is iuchair throm
Le èiginn ar n-èirigh às ar suain
Le èiginn ar n-èirigh às ar suain
An Gaidheal 'sa leabaidh
An Gaidheal 'na shuain
Le èiginn ar n-èirigh às ar suain

Air làr 'san toll-dhubh cha bhi grian
Cha bhi gealach
'S dubh an oidhche chaidleas sinn
Le èiginn ar n-eirigh às ar suain
Le èiginn ar n-eirigh às ar suain
An Gaidheal 'sa leabaidh
An Gaidheal 'na shuain
Le èiginn ar n-eirigh às ar suain

Sponsored Links

Tags on An Toll Dubh - The Dungeon

Login to add tags.

Popularity An Toll Dubh - The Dungeon

Mar
2020
Apr
2020
May
2020
Jun
2020
Jul
2020
Aug
2020
Sep
2020
Oct
2020
Nov
2020
Dec
2020
Jan
2021
Feb
2021

Review this song:To make sure you're not an annoying spambot, please give the correct answer to this calculation:
an an an =

Reviews An Toll Dubh - The Dungeo...

No reviews yet! Be the first to make a contribution!
Moron.nl Guide

Still haven't found what you're looking for?