menu

Lyrics: Abhainn An T-sluaigh - The Crowded River

Artist: Runrig
Song: Abhainn An T-sluaigh - The Crowded River
Released: 1996
Rating: 58.0 out of 100Please log in to rate this song.
Abhainn An T-sluaigh - The Crowded River lyrics
Chan eil an t-adhar os cionn Lunnainn
A-nochd soileir no dorch
Fada bho abhainn an t-sluaigh

Gun sgial air coinneal mor latha
No reultan na h-oidhche
Fada bho abhainn an t-sluaigh

An sea s'am baile gun chadal
Gun fhois is gun saorsa
Fada bho abhainn an t-sluaigh

Casan a' gluasad
An abhainn an tuil
Fada bho abhainn an t-sluaigh

Na cuibhlichean, 's cabhaig
A’ tionndaidh gun sgur
Fada bho abhainn an t-sluaigh

Cus ag adhradh beairtas
Air altair an tshaoghail
Fada bho abhainn an t-sluaigh

Cach gun dochas gun dachaidh
Air sraidean gun ghaol
Fada bho abhainn an t-sluaigh

Leis gach dath s'gach creideamh
Gach cainnt as gach cearn
Fada bho abhainn an t-sluaigh

Gach ceist is gach freagairt
sios an abhainn gu cuan
Fada bho abhainn an t-sluaigh [x6]
Thanks to Jermit for these lyrics!

Sponsored Links

Tags on Abhainn An T-sluaigh - The Crowded River

Login to add tags.

Popularity Abhainn An T-sluaigh - The Crowded River...

Mar
2020
Apr
2020
May
2020
Jun
2020
Jul
2020
Aug
2020
Sep
2020
Oct
2020
Nov
2020
Dec
2020
Jan
2021
Feb
2021

Review this song:To make sure you're not an annoying spambot, please give the correct answer to this calculation:
an an an =

Reviews Abhainn An T-sluaigh - Th...

No reviews yet! Be the first to make a contribution!
Moron.nl Guide

Still haven't found what you're looking for?