menu

Lyrics: Abhainn An T-sluaigh (the Crowded River)

Artist: Runrig
Song: Abhainn An T-sluaigh (the Crowded River)
Released: 1991
Rating: 48.5 out of 100Please log in to rate this song.
Abhainn An T-sluaigh (the Crowded River) lyrics
Chan eil an t-adhar os cionn Lunnainn
A-nochd soileir no dorch
Fada bho abhainn an t-sluaigh

Gun sgial air coinneal mor latha
No reultan na h-oidhche
Fada bho abhainn an t-sluaigh

An sea s'am baile gun chadal
Gun fhois is gun saorsa
Fada bho abhainn an t-sluaigh

Casan a' gluasad
An abhainn an tuil
Fada bho abhainn an t-sluaigh

Na cuibhlichean, 's cabhaig
A’ tionndaidh gun sgur
Fada bho abhainn an t-sluaigh

Cus ag adhradh beairtas
Air altair an tshaoghail
Fada bho abhainn an t-sluaigh

Cach gun dochas gun dachaidh
Air sraidean gun ghaol
Fada bho abhainn an t-sluaigh

Leis gach dath s'gach creideamh
Gach cainnt as gach cearn
Fada bho abhainn an t-sluaigh

Gach ceist is gach freagairt
sios an abhainn gu cuan
Fada bho abhainn an t-sluaigh [ x6 ]

Sponsored Links

Tags on Abhainn An T-sluaigh (the Crowded River)

Login to add tags.

Popularity Abhainn An T-sluaigh (the Crowded River)...

Mar
2020
Apr
2020
May
2020
Jun
2020
Jul
2020
Aug
2020
Sep
2020
Oct
2020
Nov
2020
Dec
2020
Jan
2021
Feb
2021

Review this song:To make sure you're not an annoying spambot, please give the correct answer to this calculation:
an an an =

Reviews Abhainn An T-sluaigh (the...

No reviews yet! Be the first to make a contribution!
Moron.nl Guide

Still haven't found what you're looking for?