menu

Lyrics: De 3 Maagdekens

Artist: Laïs
Song: De 3 Maagdekens
Released: 2004
Rating: 68.2 out of 100Please log in to rate this song.
De 3 Maagdekens lyrics
Wij klommen op hoge bergen en keken te zeewaart in
Wij zagen een schipke varen, 3 maagden zaten erin
Deze allerschoonste jonkvrouwe, die in het schipke was
Die bood aan mij te drinken, uit een klaar kristallen glas

Wat zal ik er toch meemaken, gij hebt noch slot noch goed
Gij zijt een haveloos meisje, en schoon, gij zijt zo zoet
Ben ik een haveloos meisje, men vindt er zo vele meer
'k Ga in een klooster treden, en dienen God den heer

Vaarwel m'n schoon jonkvrouwe, zo gij in 't klooster gaat
Laat bij een woord mij weten, als gij de wijding ontvaat
Al was 't acht dagen geleden, haar vader en moeder dood
Men vond geen rijker vrouwe, in zeven steden groot

De ruiter heeft vernomen, hij sprak zadel mijn paard
Dat zijn in 't klooster moest komen, is was mij zorgen baart
Als hij nu kwam in 't klooster, hij klopte met de ijzeren ring
Waar is de non die laatst de heilige wijding ontving

Het allerjongste nonneke kwam voor de tralies staan
Haar haar was afgesneden, ze zei 't vrijen is gedaan
Hij stak zijn paart met sporen, tot onder delinde groen
God, 'k heb mezelf verloren, en hij doorstak zich toen
T
en twee uur na de noene, de nonne ging uit om brood
En onder de linde groene vond zij haar schoonlief dood
Zij kuste en zij weende, zij nam hem op haren schoot
Zij riep oh nee! Schoon lief nu zijde gij dood
Zij deed een huisje bouwen, op haar schoonlief zijn graf
Zij ging er in gaan wonen tot ook zij d'adem gaf

Sponsored Links

Tags on De 3 Maagdekens

Login to add tags.

Popularity De 3 Maagdekens

Apr
2022
May
2022
Jun
2022
Jul
2022
Aug
2022
Sep
2022
Oct
2022
Nov
2022
Dec
2022
Jan
2023
Feb
2023
Mar
2023

Review this song:To make sure you're not an annoying spambot, please give the correct answer to this calculation:
an an an =

Reviews De 3 Maagdekens

No reviews yet! Be the first to make a contribution!
Moron.nl Guide

Still haven't found what you're looking for?