menu

Lyrics: Suna No Oshiro

Song: Suna No Oshiro
Released: 2008
Rating: 54.2 out of 100Please log in to rate this song.
Suna No Oshiro lyrics
Sotto na kareru shiro ni
Kawaitaku na kato de
Hairo no watashi wa
Tada jitte kieteiku no

Need to die

Hoshi wo atsumete
Tsukuru suna no oshiro ni
Watashi no sasayaka na inori
Konorete ochiru sono ashi
No oto wa
Machibusete nagidasu

Hiraka Karu-inori
kasani arure nagare
Sore demoto moresetu-gete
Watashi ga ikuno
Momusure negara ieguru
Gu teru
tsukuru suna no oshiro
machibusete nagidasu
A anata
Thanks to Wolf for these lyrics!

Sponsored Links

Tags on Suna No Oshiro

Login to add tags.

Popularity Suna No Oshiro

Jun
2019
Jul
2019
Aug
2019
Sep
2019
Oct
2019
Nov
2019
Dec
2019
Jan
2020
Feb
2020
Mar
2020
Apr
2020
May
2020

Review this song:To make sure you're not an annoying spambot, please give the correct answer to this calculation:
an an an =

Reviews Suna No Oshiro

No reviews yet! Be the first to make a contribution!
Moron.nl Guide

Still haven't found what you're looking for?