menu

Lyrics: Jan Jan

Artist: Inga & Anush
Song: Jan Jan
Released: 2009
Rating: 60.6 out of 100Please log in to rate this song.
Jan Jan lyrics
How can I stay?
When you are away
What can I say?
If ya gonna tell me nothing

How can I smile?
When you are alone
How can I be without me?

Without me you cannot be
Can’t you see?
We aren’t free
Fixed like a tree
To the holy ground
With my sound
I’ll be always around
I wanna dance don’t you stand
Sister, give me hand.

Everybody move your body
We are dancing Nor Par - Jan Jan
Everybody must be ready
Jumpin up with Nor Par - Jan Jan

Պար գարունքի, պար ծաղկունքի,
Մեծ հույսերի,
Նոր կյանքի, Նոր պարը փառքի,
Թող հոգին գովերգի
Մեր լեռների, ձորերի պարը չի մարի:
Հեյ, արի պարը պարենք
Արի, արի ջան ջան
Հայ պարերին ջան ասենք 2 times
Արի յար,
Արի ջան ջան

Nor Par - Jan Jan
Nor Par - Jan Jan
Let the music make you raise your hand
Sister here we go and

Everybody move your body
We are dancing NOR PAR “JAN JAN”
Everybody must be ready
Jumpin up with NOR PAR “JAN JAN”
Thanks to Daniah for these lyrics!

Sponsored Links

Tags on Jan Jan

Login to add tags.

Popularity Jan Jan

Jan
2020
Feb
2020
Mar
2020
Apr
2020
May
2020
Jun
2020
Jul
2020
Aug
2020
Sep
2020
Oct
2020
Nov
2020
Dec
2020

Review this song:To make sure you're not an annoying spambot, please give the correct answer to this calculation:
an an an =

Reviews Jan Jan

No reviews yet! Be the first to make a contribution!
Moron.nl Guide

Still haven't found what you're looking for?