menu

Lyrics: Falj Mig

Artist: Freestyle
Album: N/A
Song: Falj Mig
Released: 0000
Rating: no reliable rating yet...Please log in to rate this song.
Falj Mig lyrics
Vi bà¤r pॠen là¤ngtan
en là¤ngtan vi inte fà¶rstà¥r
Det kà¤nns som en hunger
den driver oss fram dà¤r vi gà¥r
Men en sak à¤r sà¤ker
vi har ett liv som à¤r và¥rt och som vi mà¥ste bejaka

Fà¶lj mig (fà¶lj mig)
Là¥t inte và¤rlden omkring
fॠdig att tveka
Fà¶lj mig (fà¶lj mig)
Dom kà¤nslor som leder oss fram
vore fel att fà¶rneka

Eo oweo na na na na na na
Oh oh oh
Eo oweo na na na na na na
Fà¶lj mig fà¶lj mig

Varfà¶r stanna?
Man stannar nà¤r livet à¤r slut
Att và¤nda sig inà¥t
à¤r inte en và¤g att nॠut

Hjà¤rtat slà¥r bom bom bom bom
signaler jag aldrig fà¶rstà¥r
Just nà¤r min là¤ngtan behà¶ver
Jag fà¶ljer dig vart du à¤n gà¥r

En sak à¤r sà¤ker (sak à¤r sà¤ker, sak à¤r sà¤ker, sak à¤r sà¤ker )
vi har ett liv (sak à¤r sà¤ker, sak à¤r sà¤ker)
som du mà¥ste bejaka

Sponsored Links

Tags on Falj Mig

Login to add tags.

Popularity Falj Mig

Nov
2020
Dec
2020
Jan
2021
Feb
2021
Mar
2021
Apr
2021
May
2021
Jun
2021
Jul
2021
Aug
2021
Sep
2021
Oct
2021

Review this song:To make sure you're not an annoying spambot, please give the correct answer to this calculation:
an an an =

Reviews Falj Mig

No reviews yet! Be the first to make a contribution!
Moron.nl Guide

Still haven't found what you're looking for?