menu

Lyrics: Dover-Calais

Artist: Freestyle
Album: N/A
Song: Dover-Calais
Released: 0000
Rating: no reliable rating yet...Please log in to rate this song.
Dover-Calais lyrics
Vi sà¥g pॠvarann dॠvi nà¤rmade oss land
nà¤r vi mà¶ttes mellan Dover Calais
All min rà¤dsla fà¶rsvann nà¤r du sakta tog min hand
nà¥gonstans imellan Dover Calais

Vi stà¥r tysta i natten och hà¶r và¥gorna som
en lugn och stilla serenad.
Dovers vita klippor i solnedgà¥ng
drunknar i ett gyllene hav.
och và¥ra frà¥gor finner svar.

Vi sà¥g pॠvarann och vi nà¤rmade oss land
nà¤r vi mà¶ttes mellan Dover Calais.
All min rà¤dsla fà¶rsvann nà¤r du sakta tog min hand
nà¥gostans i mellan Dover Calais

Vi nà¤rmar oss varandra nà¤r vinden tar i,
den blà¥ser oss sॠnà¤ra varann.
Har velat ta dig till mig sen den fà¶rsta sekund
nà¤r bà¥ten stilla là¤mnade land
och satte mig i brand.

Vi sà¥g pॠvarann och vi nà¤rmade oss land
nà¤r vi mà¶ttes mellan Dover Calais.
All min rà¤dsla fà¶rsvann nà¤r du sakta tog min hand
nà¥gostans i mellan Dover Calais

Men à¤ven en sanndrà¶m mà¥ste nà¥gon gà¥ng finna sitt slut.
Och sen du fà¶rsvann igen và¤xte saknaden minut fà¶r minut.

Vi sà¥g pॠvarann och vi nà¤rmade oss land
nà¤r vi mà¶ttes mellan Dover Calais.
All min rà¤dsla fà¶rsvann nà¤r du sakta tog min hand
nà¥gostans i mellan Dover Calais

Sponsored Links

Tags on Dover-Calais

Login to add tags.

Popularity Dover-Calais

Nov
2020
Dec
2020
Jan
2021
Feb
2021
Mar
2021
Apr
2021
May
2021
Jun
2021
Jul
2021
Aug
2021
Sep
2021
Oct
2021

Review this song:To make sure you're not an annoying spambot, please give the correct answer to this calculation:
an an an =

Reviews Dover-Calais

No reviews yet! Be the first to make a contribution!
Moron.nl Guide

Still haven't found what you're looking for?