menu

Lyrics: Mhorag's Na Horo Gheallaidh

Artist: Clannad
Album: Fuaim
Song: Mhorag's Na Horo Gheallaidh
Released: 1982
Rating: 50.0 out of 100
Please log in to rate this song.
Mhorag's Na Horo Gheallaidh lyrics
[Chorus:]
Him ò ì og ì ò
A Mhòrag 's na ho rò gheallaidh
Him ò ì og ì ò

Mhorag Bheag a'chul dualaich
Gu de dh'fhag an gruaim air t'aire

[Chorus]

'G iomain a chruaidh-laoidh gu buaile
'S nach fhaic mi mo luaidh a dh'fhearaibh

[Chorus]

'G iomain a chruaidh-laoidh gu airidh
'S nach fhaic mi mo ghradh a dh'fhearaibh

[Chorus]

Suithadaibh luadhaibh an clo
Gu deise phosaidh dha mo leannan

[Chorus]

Tha te ur am buth an tailleir
'S thig i an duigh na 'maireach dhachaidh

[Chorus]

Chan eil mo leannan-sa ga h-iarriadh
Tha te liath aige's te thartain

[Chorus]
Thanks to Jermit for these lyrics!

Sponsored Links

Tags on Mhorag's Na Horo Gheallaidh

Login to add tags.

Popularity Mhorag's Na Horo Gheallaidh

May
2018
Jun
2018
Jul
2018
Aug
2018
Sep
2018
Oct
2018
Nov
2018
Dec
2018
Jan
2019
Feb
2019
Mar
2019
Apr
2019

Review this song:To make sure you're not an annoying spambot, please give the correct answer to this calculation:
an an an =

Reviews Mhorag's Na Horo Gheallai...

No reviews yet! Be the first to make a contribution!
Moron.nl Guide

Still haven't found what you're looking for?