menu

Lyrics: Winna

Artist: Chyliñska
Album: Winna
Song: Winna
Released: 2004
Rating: 71.4 out of 100Please log in to rate this song.
Winna lyrics
1. Ja to ta z obrazka
Ja to ta co krzyczy
Ta co ci¹gle sobie drwi

2. Ja znów kogoœ gryzê
Ja kogoœ obra¿am
Niegrzeczna i grzeszna tak

Bo kiedy tylko staje siê
Zbyt ludzka ni¿ byœ tego chcia³
Wtedy oto widzisz ¿e
Jesteœ tak jak ja

Ref. Nie jest Ÿle!
Ja jestem winna!
Dobrze jest!
Zawsze bêdê winna!

3. Ukój swe sumienie
Nakarm sw¹ ciekawoœæ
Daj mi prawo abym ja
Mog³a Ciebie bawiæ
Mog³a Ciebie zbawiæ
Mog³a w koñcu zabiæ Ciê ...

Bo kiedy tylko staje siê
Zbyt ludzka ni¿ byœ tego chcia³
Wtedy oto widzisz ¿e
Jesteœ tak jak ja

Ref . Nie jest Ÿle!
Ja jestem winna !
Dobrze jest!
Zawsze bêdê winna!

Mo¿esz na mnie oprzeæ siê
Jaaa jestem winna
Mo¿esz na mnie liczyæ bo
Zawsze bêdê winna

Sponsored Links

Tags on Winna

Login to add tags.

Popularity Winna

Jan
2019
Feb
2019
Mar
2019
Apr
2019
May
2019
Jun
2019
Jul
2019
Aug
2019
Sep
2019
Oct
2019
Nov
2019
Dec
2019

Review this song:To make sure you're not an annoying spambot, please give the correct answer to this calculation:
an an an =

Reviews Winna

No reviews yet! Be the first to make a contribution!
Moron.nl Guide

Still haven't found what you're looking for?