menu

Lyrics: Winna

Artist: Chyliñska
Album: Winna
Song: Winna
Released: 2004
Rating: 71.4 out of 100Please log in to rate this song.
Winna lyrics
1. Ja to ta z obrazka
Ja to ta co krzyczy
Ta co ci¹gle sobie drwi

2. Ja znów kogoœ gryzê
Ja kogoœ obra¿am
Niegrzeczna i grzeszna tak

Bo kiedy tylko staje siê
Zbyt ludzka ni¿ byœ tego chcia³
Wtedy oto widzisz ¿e
Jesteœ tak jak ja

Ref. Nie jest Ÿle!
Ja jestem winna!
Dobrze jest!
Zawsze bêdê winna!

3. Ukój swe sumienie
Nakarm sw¹ ciekawoœæ
Daj mi prawo abym ja
Mog³a Ciebie bawiæ
Mog³a Ciebie zbawiæ
Mog³a w koñcu zabiæ Ciê ...

Bo kiedy tylko staje siê
Zbyt ludzka ni¿ byœ tego chcia³
Wtedy oto widzisz ¿e
Jesteœ tak jak ja

Ref . Nie jest Ÿle!
Ja jestem winna !
Dobrze jest!
Zawsze bêdê winna!

Mo¿esz na mnie oprzeæ siê
Jaaa jestem winna
Mo¿esz na mnie liczyæ bo
Zawsze bêdê winna

Sponsored Links

Tags on Winna

Login to add tags.

Popularity Winna

Mar
2023
Apr
2023
May
2023
Jun
2023
Jul
2023
Aug
2023
Sep
2023
Oct
2023
Nov
2023
Dec
2023
Jan
2024
Feb
2024

Review this song:To make sure you're not an annoying spambot, please give the correct answer to this calculation:
an an an =

Reviews Winna

No reviews yet! Be the first to make a contribution!
Moron.nl Guide

Still haven't found what you're looking for?