menu

Lyrics: Sona

Artist: Runrig
Song: Sona
Released: 2007
Rating: 34.5 out of 100Please log in to rate this song.
Sona lyrics
Taobh cul an dorais cha robh grian
Cha robh biadh is cha robh fion
Tha la' an t-saoradh neist air tighinn
Mar tuil, mar eun air sgiath

Cum a mach do shuil is eisd
Tha tobar shaibhreas aig an fheis
Ar clann an-diugh, le guth an de
Gasgaich og, le mire, le speis

Sona 'drasd 'tha mi
'S mi gun uallach bhon a' ghreun
Lin ur a tighinn gu bi
'Mach a fasach lom is tiorram

Thai I ladir, tha I orach
Thanks to Jermit for these lyrics!

Sponsored Links

Tags on Sona

Login to add tags.

Popularity Sona

May
2020
Jun
2020
Jul
2020
Aug
2020
Sep
2020
Oct
2020
Nov
2020
Dec
2020
Jan
2021
Feb
2021
Mar
2021
Apr
2021

Review this song:To make sure you're not an annoying spambot, please give the correct answer to this calculation:
an an an =

Reviews Sona

No reviews yet! Be the first to make a contribution!
Moron.nl Guide

Still haven't found what you're looking for?