menu

Lyrics: Bir Kadin Cizeceksin

Artist: Manga
Album: N/A
Song: Bir Kadin Cizeceksin
Released: 0000
Rating: 48.0 out of 100Please log in to rate this song.
Bir Kadin Cizeceksin lyrics
Ne kadar oldu bu hayata geleli
"Söyle, ne olacaksýn büyüyünce" diye sorulan
sorular tarih oldu,
ama senin kafan hala dolu
Iþte benim, iþte senin, iþte onun diye
paylaþýyorsun hayatý üç kuruþ sevginle
Ne ? O da mý aldattý seni be ?
Eee ? Ne kaldý geriye ?
Bak sen ne yazýk ki klasik bir tablosun dostum
Ne yaparsan yap boþsun
Tamam okumuþsun, ama yetmez, sadece bununla
dertler bitmez
Çýkacaksýn kabuðundan, bunalýmdan
kurtaracaksýn kendini
Ona göre yaþamayý býrakýp döneceksin
gerçeklere, ama önce

Bir kadýn çizeceksin
O'nun gibi býrakýp gitmeyecek
Saklayýp gömeceksin (ki senden baþka)
Kimseler sevemeyecek

Þimdi bunlar yetmez gibi bir de kendini aþka
mý býraktýn, hadi be
Býrak adam gibi þeylerle uðraþmayý
Herkes gibi takýl yaþa hayatýný
Takýlamýyorsan bile rol yap, ne yap et ama
yarat kendi yalan dünyaný
Çünkü bunlar para ediyor baksana sevgi bile
yalan olmuþ,
Piyasada kavrulmuþ, herkes kudurmuþ,
"Caným" dediðin bile arkandan vurmuþ
Tüm bunlarý bilerek yaþa ve sakýn!
Ama sakýn içindekileri tüketeyim deme
Bir gün gelecek göstereceksin kendini,
sevgini, neler istediðini
Þimdilik alacaksýn eline kalemi, kusacak
dökeceksin nefretini

Bir kadýn çizeceksin
O'nun gibi býrakýp gitmeyecek
Saklayýp gömeceksin (ki senden baþka)
Kimseler sevemeyecek

Birden duracaksýn soracaksýn kendine
Neden bu düzen böyle, neden herkes sahte
Sonra bakacaksýn, göreceksin çaren yok
Devam edeceksin yalandan yaþamaya

Bir gün gelecek göstereceksin kendini,
sevgini, neler istediðini
Simdilik alacaksýn eline kalemi, kusacak
dökeceksin nefretini
Çýkacaksýn kabuðundan, bunalýmdan
kurtaracaksýn kendini
Ona göre yaþamayý býrakýp döneceksin
gerçeklere

Sponsored Links

Tags on Bir Kadin Cizeceksin

Login to add tags.

Popularity Bir Kadin Cizeceksin

Jan
2022
Feb
2022
Mar
2022
Apr
2022
May
2022
Jun
2022
Jul
2022
Aug
2022
Sep
2022
Oct
2022
Nov
2022
Dec
2022

Review this song:To make sure you're not an annoying spambot, please give the correct answer to this calculation:
an an an =

Reviews Bir Kadin Cizeceksin...

No reviews yet! Be the first to make a contribution!
Moron.nl Guide

Still haven't found what you're looking for?